Menü átugrása
Olvass velünk,
ismerj magadra,
beszélj róla!

Gyermek korosztály

A biblioterápiás csoport lehetőség személyiségfejlesztésre, szocializációra a pszichésen egészséges gyermekek részére* iskolás kortól. Ez az az életkor melyben a csoport közösséggé formálódik, a csoportkohéziót pedig az irodalmi mű közös megismerése és feldolgozása alapozza meg.

Az irodalomterápiás foglalkozások nagyon jó hatással működnek olyan serdülőknél, akik valamilyen oknál fogva mellőzve érzik magukat, úgy gondolják, hogy egyedül vannak, hogy a felnőtté válás határán már elengedték kezüket. (Így kiváló alkalmazási területek a nevelési tanácsadók, a gyermekotthonok, a hátrányos helyzetű gyermekeket felvállaló oktatási intézmények, és a szociális háló egyéb intézetei.)

Ezeken a foglalkozásokon - egy fontos szabály lefektetése után: mindig hallgassuk meg egymást - tapasztalatot szerezhetnek a kommunikáció nehézségéről és szépségéről, a személyre szabott figyelem pozitív élményéről és a másik emberre való odafigyelés nagyszerűségéről. Oldódhat szorongásuk, türelemre, toleranciára, empátiára tanít egy-egy foglalkozás, mindenfajta célzott nevelés nélkül, pusztán engedve a csoportdinamika hatásának.

Ezeken felül felszínre kerülnek saját és társaik problémái, így találkozhatnak különböző megoldási alternatívákkal, akár úgy is, hogy egy-egy irodalmi hős viselkedését megfigyelik, értékelik.

Az irodalmi művek kiválasztásánál döntő szempont a korosztályos problémák érintése, és azok jó kibonthatósága, mint például a felnőtt-gyermek kapcsolatok, a felnőtté válás, a szerelem, a tanulás, a közösségbe való beilleszkedés, a barátság, a jövőkép, a társadalmi elvárások, értékek, célok... stb.

A folyamatos motiváció érdekében egy-egy foglalkozáson belül több művészetterápiás terület is helyet kaphat az adott műnek, csoportnak, problémának megfelelően, így többek között drámapedagógia játékok, rajzolás, közös zenélés, szituációs játékok, kézműves feladatok.

Nem utolsó szempont, hogy a foglalkozások során a gyermekek olyan irodalmi művekkel ismerkednek meg, melyek nem az iskolai tananyag szerves részei, így újabb élményekkel gazdagodnak és serkentik őket az olvasásra azáltal, hogy a művek feldolgozása nem "iskolai elemző módon" történik, hanem szabad beszélgetés formájában egy olyan csoportban, ahol mindenkinek a véleménye számít és ahol nincs rossz válasz, hiszen minden válasz a gyermek világának megnyilvánulása.

* Természetesen a pszichés gondokkal küzdő gyermekek részére is szerveződnek irodalomterápiás csoportok, erről részletesebben itt tájékozódhat.