Menü átugrása
Olvass velünk,
ismerj magadra,
beszélj róla!

Dr. Dömötör Teodóra


Dr. Dömötör Teodóra

1979-ben születtem, jelenleg Angliában élek. Egy gyönyörű kisfiú anyukája vagyok.

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diplomámat a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen kaptam 2003-ban, majd külföldre költözésemet követően 2012-ben doktori fokozatot szereztem amerikai irodalomból pszichoanalitikus irodalomelmélet területen, az angliai University of Surrey nevű egyetemen. Ez utóbbi helyen több tárgyat is oktattam irodalom és kreatív írás képzésben részt vevő hallgatóknak. Az előadások és szemináriumok keretében 20. és 21. századi anglofón műveket vizsgáltunk olyan módszertani megközelítéssel, mint pszichoanalízis, gender tanulmányok és irodalomelmélet. Később egy londoni akadémiai könyvtár meghívására irodalomterápiára alapozott előadássorozatot szerveztem és vezettem, mely kiscsoportos foglalkozások formájában zajlott. Hallgatóimmal 20. századi angol és világirodalmi műveket használtunk fel elsősorban családpatológiai elemzés céljából, kulturális és kultúraközi vonatkozások feltárásával is. A pozitív visszajelzések a biblioterápiás munka folytatására, a trauma irodalom nyújtotta feldolgozási lehetőségeinek további kutatására és alkalmazására inspiráltak. Ennek megfelelően jelenleg egy helyi mentális egészségfejlesztési központ szervezésében végzek felnőttoktatást, mialatt a University of Warwick nevű egyetem által indított intenzív biblioterápia kurzus hallgatójaként folytatom tanulmányaimat is.

Kutató vagyok. Aktívan publikálok, részt veszek nemzetközi kutatóprojektekben és igyekezettel ápolom a kapcsolataimat. Interdiszciplináris szemléletet képviselek; szenvedéllyel vizsgálom az irodalom és a pszichológia egymásra gyakorolt hatását, és ezen az úton haladva igyekszem hozzájárulni az arra rászorulók lelki megerősítéséhez. Számomra a bölcsészettudomány pontosan azért elengedhetetlen fontosságú, mert más tudományterületekkel ellentétben - melyek előírnak, irányítanak, esetleg sematikusan korlátozzák az egyént - az irodalom, pszichológia, filozófia és társtudományaik kritikus gondolkodásra ösztönöznek. Rávezetik az embert, hogy folyamatosan és tudatosan tanulmányozza önmagát, döntéseit, környezetét, a világról alkotott képét, s ennek következményeként képes legyen a fejlődésre vagy adott esetben az öngyógyításra. Géher István irodalomtörténész szavaival élve: "Azért érdemes bölcsésznek lenni, mert a gondolkodás az ember elemi szüksége. [...] Mindehhez elég színes, változatos anyagot kínál a bölcsészet. Ez benne a gyönyörű, de ha úgy tetszik, ez benne a nagyon nehéz is: hogy rád bízza, mihez kezdesz az anyaggal. Találj benne érdekességet! Nem írja elő, hogy mit kell bevágni, hanem rád bízza, hogyan alakítod ki a véleményedet, a probléma-meglátási képességedet. [...] Az értelmiségi ember az, aki problematizálni tudja a világ jelenségeit, s így önmagát is. [...] A tudatosság minimális igénye, hogy felfedezzem a problémát, és akkor az, valamilyen módon, ha nem is megoldható, de kezelhető lesz."

Én elköteleződtem a fejlesztő biblioterápiának, mert ezt tartom a legmegfelelőbb eszköznek arra, hogy amennyire tudom, segítsem felnőtt embertársaimat eljutni a megértéshez, önértékelésük fejlesztéséhez, és az olyan krízishelyzetek hatékonyabb kezeléséhez, melyek az érzelmi élet súlyos zavaraival járnak.

E-mail cím