Menü átugrása
Olvass velünk,
ismerj magadra,
beszélj róla!

Dr. Kovács Zsuzsanna


Dr. Kovács Zsuzsanna

2006-ban végeztem pszichológusként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Előtte 2005-ben szereztem grafológus képesítést a Grafológiai Intézetben. 2020-ban doktoráltam az ELTE PPK Doktori Iskolájában, szakterületem a kriminálpszichológia. 2008 óta dolgozom börtönpszichológusként. Alapító tagja vagyok a Magyar Irodalomterápiás Társaságnak.

A biblioterápiás módszer a költészet iránti vonzalmam miatt keltette fel érdeklődésemet. Biblioterapeuta oklevelemet 2009-ben vehettem át a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg mindennapi munkám részét képezi az irodalomterápia, csoportfoglalkozásokat tartok heti rendszerességgel az ez iránt érdeklődő fogvatartottak számára. Az egyéni konzultációkban az olvasás személyiségfejlesztő és önsegítő elemeit használom fel.

Számomra a legvonzóbb ebben a terápiás módszerben az, hogy mentes a sematikusságtól, a reakciók és a kibontakozó beszélgetés mindig egyediek, változatosak. A résztvevők személyisége, világlátása az általuk adott értelmezéseken keresztül a maguk egyediségében megragadható, erre a diagnosztizáló mérőeszközök legtöbbje nem ad lehetőséget. Problémáik, aggodalmaik is komplexen, mintázatszerűen kerülnek említésre, így azok életszerűen ragadhatók meg, dolgozhatók fel. Az irodalomterápia nagyobb játékteret hagy a résztvevőknek, mindenki olyan mélységben tárja fel gondolatait, amennyire az még biztonságos számára a csoportban, illetve önismeretének fejlesztésén is a saját tempójában haladhat.

E-mail cím