Menü átugrása
Olvass velünk,
ismerj magadra,
beszélj róla!

Tóth Viktória


Tóth Viktória

Tóth Viktória vagyok, nyelvtanár és irodalomterapeuta, Finnországban élő magyar. 2002-ben végeztem a Debreceni Egyetemen magyar-német szakos nyelvtanárként, valamint finn nyelv és irodalom szakos bölcsészként. Irodalomterapeutává 2015 és 2017 között képződtem a Pécsi Tudományegyetem biblioterápia szakirányú továbbképzésén. Eddig többnyire nyelvtanárként dolgoztam, a magyart mint idegen nyelvet 2002 óta tanítom külföldieknek. Huszonegy éves korom óta három országban integrálódtam számos alkalommal először cserediákként, később munkahelyek és családi kötelék kapcsán.

Sok év nyelvtanári munkája után, és részben a magyar nyelv és irodalom külföldieknek való közvetítése révén döbbentem rá, mennyire fontos szerepet játszik a nyelvek mellett az irodalom is az életemben. Mennyire önmagam és a problémáim megoldását kerestem mindig is az olvasás által. Az olvasás és a szövegek irodalomterápiás alkalmazása számomra a nyelven keresztül vezető híd a lelkünk felé. Történhet ez önmagunkban is, de lényegesen nagyobb ereje van csoportban. Ennek közvetítése és támogatása adja munkám lényegét irodalomterapeutaként.

A csoport erejében hiszek a virtuális csoportfolyamatok során is. Mind résztvevőként, mind csoportvezetőként volt számos olyan tapasztalatom, amelyek alátámasztják, hogy az egymástól távol élő csoporttagokból az online térben is egymást támogató és megtartó közösség válhat.

Munkám lényege Finnországban is a külföldön élő magyarok, valamint más nemzetiségű betelepültek egyéni és közösségi szinten történő támogatása. Tampere város alkalmazásában magyar származású gyerekek nyelvtanára vagyok, de folyamatosan tanítok magyart finneknek is. Emellett az utóbbi években felnőtt bevándorlókkal dolgoztam három területen: finn nyelvtanárként, a munkába állást segítő coach- és csoportvezetőként, illetve a Finn Mentálhigiénés Egyesületnél részben önkéntesként, részben mentálhigiénés alapismereteket is oktató csoportvezetőként.

Mind magyar, mind finn nyelvű csoportjaimban lényegesnek tartom a lelki egészség támogatása mellett a nyelv szerepét is. Magyar anyanyelvű csoportjaimban a magyar nyelv identitást megőrző és erősítő szerepe hangsúlyos, finn nyelvű csoportjaimban célom a finn nyelv új identitást képző szerepének támogatása.

Tagja vagyok a Finn Irodalomterápiás Egyesületnek (Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys), és távlati célom, hogy közvetítőként támogassam a két ország irodalomterapeutái közötti kapcsolatok kiépítését és egymás szakmai eredményeinek, hasznos gyakorlatainak megismerését. Csoportjaimban is célom a magyar gyakorlatban általános receptív irodalomterápia ötvözése a finnek által széleskörűen és sokoldalúan alkalmazott kreatív, ill. expresszív írás eszközeivel. Honlapom címe: Kieli ja mieli - Nyelv és lélek

E-mail cím