Menü átugrása
Olvass velünk,
ismerj magadra,
beszélj róla!

Utasiné Benes Beáta


Utasiné Benes Bea

"Nem arra való-e minden műalkotás, hogy mesévé, "szóvá tegye", ami a személyiségünk mélyén meghúzódik: érzést, sorsot és álmokat?"
(Jelenits István)

Már serdülőkoromban észrevettem, hogy amit olvasok: a történetek, a mesék az én sorsomat is tükrözik; a versek az én érzelmeimet is megfogalmazzák; hogy az olvasmányaim segítségével önmagamra és az emberi kapcsolataimra kivülről, más emberekre viszont belülről is ránézhetek. Hogy az életem során az olvasmányaim tükörként, iránytűként, támaszként szolgálnak. Azért lettem magyartanár, hogy minél több embert hozzásegíthessek ahhoz, hogy mindezt saját magán megtapasztalhassa.

Az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés és az irodalom összekapcsolásának tudományos alapjait és a gyakorlatban is alkalmazható módszertanát keresve további szakképesítéseket szereztem.

Első biblioterápiás foglakozásaimat vegyes korosztályú felnőtteknek tartottam. A csoportfolyamatban a belső erőforrásaink tudatosítására, az önmagunk és egymás iránti empátiára, a külső és belső elvárások egyensúlyba rendezésére helyeztük a hangsúlyt - az istenkereséssel összefüggésben. Nem a közismertebb bibliaterápia, ill. bibliodráma módszereivel dolgoztunk, hanem különféle szépirodalmi szövegek segítségével a csoportban szerzett személyes olvasói tapasztalatokkal. A belső munkához elsősorban az élménymegosztást, a résztvevők kreativitását és a közösségben rejlő erőt használtuk fel.

A pedagógiai munkámba is beépítem a biblioterápiás és a meseterápiás módszereket. Nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megtanuljanak szívvel olvasni - megtapasztalva az olvasás során születő befogadói élményt és az élménymegosztás folytán felszabaduló életerőt. A szépirodalmi művek és mesék élményszerű feldolgozásval tét nélkül gyakoroljuk az érzelmek azonosítását, integrálását, megértését és tudatos irányítását - vagyis az érzelmi intelligenciánkat fejlesztjük, ami önmagunk és embertársaink jobb megismerésén és megértésén, a verbális és nonverbális kommunikációs technikánk fejlesztésén keresztül a tudatosabb, örömtelibb életvezetéshez is hozzásegít.

E-mail cím